සිංහල ධර්ම දේශනා

මීට වසර 2600 කට පෙර දඹදිව  ඊසාන දිග හිමාල ප්‍රදේශය  පාමුල උපත ලබා ලුම්බිණි සල් උයනේදී බෝධිපදප්‍රප්ත  වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පන්සාලිස් වර්ෂයක් මුළුල්ලේ අනුපම, අති උදාර යුග ප්‍රවර්තක  සේවාවක නියැලුන සේක. සියලු සත්වයා දුකින් එතෙර කරවීම පිණිස නොයෙක් පරියාය ක්‍රම  භාවිතා කරමින් දේශනා කරන ලද සුත්‍ර  අනුව බොහෝ දෙනාට අවබෝධ කරවීම පිණිස අප විසින් නවීන තාක්ෂණය අනුව විද්‍යුත්  මාද්‍ය කොට ගෙන මේවා බෙදා හැරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video

YouTube VideoYouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video


YouTube Video